Оперативна програма – Иновации и конкурентноспособност

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства   и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от   епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен   капитал за българските микро и малки предприятия за   справяне с последиците от пандемията COVID-19.   Регистрационен номер на проекта: BG16RFOP002-2.073-  0934-C01 .
Бенефициент:Ди Ай Зет Консулт” ООД
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020 г.

Край: 23.09.2020 г.

2020-07-27T12:48:21+00:00