Loading...
Careers 2018-06-06T12:06:45+00:00

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ДИ АЙ ЗЕТ КОНСУЛТ

В „Ди Ай Зет Консулт“ ООД имаме за цел да предоставим сигурна и мотивираща работна среда, която да допринася за успешното бизнес развитие. Ние насърчаваме развитието и непрекъснатото усъвършенстване на нашите служители. Ако искате да се присъедините към нашия екип, изпратете Вашето CV на info@diz-consult.com, а ние ще се свържем обратно с Вас в рамките на няколко дни.

ЕКИП ДИ АЙ ЗЕТ КОНСУЛТ. ОЧАКВАМЕ ВИ.

КАНДИДАТУРИ

“Ди Ай Зет Консулт” ООД
1680 София, бул. “България” № 58,
вх. А, ет. 5, офис 22
Бизнес Център “Жаклин”
Телефон: +359 2 4834252
Мобилен: +359 899 906 371

email: info@diz-consult.com