Loading...
Корпоративни финанси 2017-08-29T12:47:28+00:00

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

  • Изготвяне на пакет от документи при кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.

  • Изготвяне на прогнозни финансови отчети и парични прогнози.Обосновка.

  • Изготвяне на подробен бизнес план по конкретна бизнес идея и икономическа обосновка за оборотен или инвестиционен банков кредит или за друга финансираща институция.

  • Изготвяне на финансов анализ по различни видове финансови показатели и коефициенти на рентабилност, ефективност, ликвидност и финасова автономност.

ЗАПИТВАНЕ