Loading...
Услуги 2017-08-29T12:44:20+00:00

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Финансите за всяко дружество са като маслото за автомобилния двигател, а качеството на отчетността, вярното отчитане на финансовите резултати и коректното данъчно облагане са важна част от успеха.
В условията на непрекъснато променящото се законодателство и растящите законови изисквания, най-правилният вариант е да предоставите на нашите професионалисти да се погрижат за счетоводството на компанията ви.
Ние разбираме важността на добре организираната счетоводна система. Чрез сключване на договор за счетоводно обслужване вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергия си към управлението на вашата дейност.
Личният подход е наш актив. Нашите счетоводители внимателно ще ви слушат и ще направят всичко възможно да настроят комуникацията си и начина, по който работят с вас, за да отговарят най-добре на вашите нужди. Бихме искали да установим с вас дългосрочни партньорски взаимоотношения, основани на уважение, ефективно и ефективно сътрудничество и висококачествена работа. Също така искаме да общуваме редовно с вас, да Ви консултираме и да интерпретираме счетоводната информация, защото вашият успех е и предпоставка за растежа ни.

Когато стартираме нашето сътрудничество, ще ви бъде назначен личен счетоводител, който ще проверява операциите ви и ще ви посъветва професионално и отговорно. Вашият личен счетоводител ще отговори на всички ваши въпроси и ще ви обясни какво да потърсите, когато започнете бизнеса си, какви са вашите задължения и възможностите за управление на бизнеса ви колкото е възможно по-ефективно.
Ние ще осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на вашия бизнес. Предлаганите от нас счетоводни услуги най-общо включват:

  • Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с вашите изисквания

  • Изготвяне на специфична счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразен с вашите потребости

  • Текуща счетоводна отчетност

  • Мониторинг на фирмени трансакции. Счетоводен контрол.

  • Изготвяне и представяне на междинни и годишни финансови отчети за нуждите на управлението

  • Изготвяне на финансови отчети съгласно българският Закон за счетоводството и Национални и Международни счетоводни стандарти

  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети

  • Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, декларации и отчети за БНБ, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО

  • Пълно съдействие при данъчни проверки и ревизии

  • Консултации свързани и измененията на законовата и нормативна уредба

ЗАПИТВАНЕ