Loading...
Обработка на заплати 2017-08-29T12:12:08+00:00

ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ

От „Ди Ай Зет Консулт“ ООД можем да ви предложим всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с обработката на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.
Можем да предоставим услуги по обработка на заплати в пакет с абонамент счетоводни услуги или самостоятелно.
Ангажирането на професионална счетоводна фирма с администрирането на възнагражденията на служителите ви, ще ви помогне да се фокусирате върху правилното управление на човешкия ресурс, да спомогне контрола и повиши нивото на конфиденциалност.

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, както и на длъжностни характеристики

 • Текущо изготвяне и начисляване на Разчетно-платежна Ведомост за работни заплати, Ведомост за Договори за управление и контрол и Ведомост за самоосигуряващи се лица

 • Изготвяне на фишове за заплати

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори

 • Изготвяне на документи за прекратяване на служители

 • Изчисляване на осигурителни вноски и данъци и оформяне на платежни документи за on-line банкиране

 • Изготвяне на служебни бележки

 • Изчисляване на болнични и отпуски

 • Изготвяне на справки по зададени параметри от клиента

 • Консултации по въпроси, свързани със спазване на трудовото и осигурителното законодателство

 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии

ЗАПИТВАНЕ