Loading...
Финансово консултиране 2017-08-29T12:48:56+00:00

ФИНАНСОВО КОНСУЛТИРАНЕ

  • Консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества

  • Консултации във връзка с преобразуване на Търговски дружества в т.ч.сливане, вливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма.

  • Консултации при ликвидация

  • Финансово консултиране от общ характер

ЗАПИТВАНЕ