Loading...
Правни услуги 2017-08-29T12:51:58+00:00

ПРАВНИ УСЛУГИ

В резултат на партньорското ни сътрудничество с адвокатски дружества можем да ви осигурим:

  • Консултиране относно избора на подходяща корпоративна форма за съответния бизнес и относно специфичните изисквания (регистрационни, лицензионни режими и др.) във връзка с дейността

  • Изготвяне на пълен набор от договори, във връзка със стартиране на нов бизнес от местни и чуждестранни инвеститори

  • Предоставяне на правни консултации по търговско, данъчно,административно право, трудово и осигурително право, защита на лични данни

  • Регистрация и преобразуване на търговски дружества

  • Консултации при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия

  • Консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и други активи

  • Консултации и услуги свързани с трудовоправни отношения; съдействие при трудово-правни спорове

ЗАПИТВАНЕ