Loading...
Одиторски услуги 2018-06-13T15:10:02+00:00

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ

Екипът ни по ангажимент за изразяване на сигурност е високо квалифициран и се ангажира да предоставя задължителни и доброволни одити на най-висок стандарт. Нашите одиторски екипи, имат за цел да надминат очакванията на клиентите, като непрекъснато преглеждат собствената си ефективност и ефективност и поддържат тясна комуникация с клиента по време на одитния процес. Одиторските услуги се предоставят от специализираното одиторско дружество „Ди Ай Зет Одит“ ООД.

  • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСС, МСФО или друга общоприета отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група

  • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСС, МСФО

  • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции и/или правителствени и неправителствени организации

  • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение

  • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет

  • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания

ЗАПИТВАНЕ